ANPT 6 STEP THREAD GAUGE AS PER MIL – 7105B & SAE AS-AS71051

ANPT 6 STEP THREAD GAUGE AS PER MIL – 7105B & SAE AS-AS71051

ID - Item Name
AA3.1
-
3/8" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN RING GAUGE
AA3
-
3/8" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA3L1
-
3/8" ANPT L1 PLUG GAUGE
AA5
-
3/4" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA5L1
-
3/4" ANPT L1 PLUG GAUGE
AA9.3
-
3" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA9
-
2" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA9L1
-
2" ANPT L1 PLUG GAUGE
AA9.1
-
2-1/2" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA1
-
1/8" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA2
-
1/4" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA4
-
1/2" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA4L1
-
1/2" ANPT L1 PLUG GAUGE
AA6
-
1" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA6L1
-
1" ANPT L1 PLUG GAUGE
AA7
-
1-1/4" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE
AA8
-
1-1/2" ANPT 6 STEP (CCP) PLAIN PLUG GAUGE